EN PL
Selected security threats in cyberspace
 
More details
Hide details
1
PhD Student, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):7-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents selected cybersecurity threats, identifies them, and points out their evolving nature. Cyberspace is a realm without defined geographic or political boundaries and is highly interactive. This article indicates the important role of cybersecurity in the context of building the information society and presents the most important legal regulations, both international and national, along with the indication of the proposed directions of changes at the national level, which would help to increase cybersecurity. The article emphasizes the importance of legislative and organizational regulations in the field of the addressed issues.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
 
2.
Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, no. 15.
 
3.
Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007.
 
4.
Ciriello R.F., Richter A., Schwabe G., Digital Innovation, „Business & Information Systems Engineering” 2018, vol. 60, no. 6.
 
5.
Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, no. 22.
 
6.
Kohnke A., Shoemaker D., Sigler K., The Complete Guide to Cybersecurity Risks and Controls, New York 2016.
 
7.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2014.
 
8.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 
9.
Pacek B., Hoffman R., Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2013.
 
10.
Sienkiewicz P., Świeboda H., Sieci teleinformatyczne jako instrument państwa – zjawisko walki informacyjnej [in:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, eds. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009.
 
11.
Sienkiewicz P., Wizje i modele wojny informacyjnej, Kraków 2004.
 
12.
Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, no. 9.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top