EN PL
Realizacja praktyk religijnych jako uzasadnionych potrzeb życiowych funkcjonariusza Służby Więziennej na przykładzie wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach z 13 marca 2019 roku, IV P 283/18
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):405-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The District Court in Siedlce, 4th Department of Labor and Social Insurance, in the judgment of March 13, 2019, considered in the circumstances of the case that the participation in the holy mass of a Prison Service officer is his justified need for life, which justifies interrupting the way from work to home. The officer interrupted his drive home from work to attend a religious service. When assessing this situation, the court stated that the accident suffered by an officer after leaving a religious service while continuing his way home should be considered an accident on the way home from work. When examining the case, the court took into account the individual circumstances of the case, and did not focus only on examining the formal premises defining the concept of an accident on the way to or from work. In particular, the court assessed participation in a religious service as a vital need justifying a break on the way home from work. This is important for respecting the exercise of constitutional religious freedom.
 
REFERENCES (4)
1.
Jachimowicz M., Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy, „Studia Lubuskie” 2006, nr 2.
 
2.
Sadlik R., Świadczenia w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 9.
 
3.
Szadkowska E., Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a wypadek przy pracy na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [w:] Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa, red. E. Staszewska, A. Pietras, I. Miernicka, Łódź 2018.
 
4.
Misztal H., Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top