EN PL
Nakazy blokujące przeciwko pośrednikom internetowym: między unijnym standardem a krajowymi odrębnościami
 
More details
Hide details
1
radca prawny, stały współpracownik Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, m.in. jako współautor reform prawa autorskiego w Armenii, Czarnogórze i Bhutanie.
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):166-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule przedstawiono wspólne standardy dotyczące jednego z najskuteczniejszych narzędzi stosowanych w walce z piractwem internetowym – nakazów blokujących wydawanych przeciwko różnego rodzaju pośrednikom internetowym w przypadku naruszenia praw autorskich. Autor analizuje podstawowe zasady regulujące tego rodzaju środki, ukształtowane w prawie europejskim i orzecznictwie TSUE. Na tym tle w artykule przedstawiono różnice, jakie pojawiły się w niektórych państwach członkowskich UE w toku rozwoju procedury stosowania nakazów. Artykuł wskazuje również na specyfikę polskiej sytuacji w tym zakresie, opierając się na orzeczeniach polskich sądów, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą nakazów wydawanych przeciwko pośrednikom internetowym.
 
REFERENCES (9)
1.
Alexander R., Hepburn K., Football Association Premier League Ltd vs. British Telecommunications Plc & Others [2017] EWHC, 480 (Ch), https://www.wiggin.co.uk/insig... telecommunications-plc-ors/ [dostęp: 13.01.2022].
 
2.
Copyright in the information society: a guide to national implementation of the European Directive, red. T. Shapiro, B. Lindner, wyd. 2, Cheltenham; Northampton, MA 2019.
 
3.
Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet, https://www.rcmediafreedom.eu/... [dostęp: 14.01.2022].
 
4.
Frosio G., Enforcement of European Rights on a Global Scale [w:] Routledge Handbook of European Copyright Law, red. E. Rosati, London 2021.
 
5.
Husovec M., Injunctions against intermediaries in the European Union. Accountable but not Liable?, Cambridge 2017.
 
6.
Mapping report on the national remedies against online piracy of sports content, https://www.obs.coe.int/en/web... [dostęp: 18.01.2022].
 
7.
Piech M., Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej. Rola i obowiązki wobec treści użytkowników, Warszawa 2019.
 
8.
Riis T. et al., Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements, Alicante 2018.
 
9.
Study on dynamic blocking injunctions in the European Union. IPR enforcement case-law collection, red. G. Frosio, O. Bulayenko, Strasbourg 2021.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top