EN PL
Money laundering and cybercrime
 
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Krupa i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):160-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to be used legally, proceeds from criminal activity must be laundered first. One type of crime that can be linked to money laundering is cybercrime, which has to be fought with special tools allowing for operation in cyberspace. Money laundering, and the related financing of terrorism and organised crime, pose a major threat to state security and financial stability.
 
REFERENCES (13)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.
 
3.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 3.
 
4.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
5.
Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, no. 3.
 
6.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
7.
Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.
 
8.
Karpiuk M., Activities of local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
9.
Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, no. 1.
 
10.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2.
 
11.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, no. 2.
 
12.
Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 2.
 
13.
Krupa Ł., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top