EN PL
Polityczno-prawne strategie i dyrektywy przeciwdziałania cyberzagrożeniom
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):156-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article indicates an important area of human security relating to cyberspace. Cyberspace is a domain where information is exchanged via computer networks and systems. This area is exposed to a variety of threats, such as cyber crises and cyber conflicts, cyber violence, cyber protests and cyber demonstrations, including the threat of cyber warfare. Therefore, political and legal strategies and directives, both EU and Polish, are a form of countering cyber threats. The article is composed of four sections: an introductory section, characteristics of the most important threats in cyberspace, EU and national legal options for countering the threats, and a concluding section.
 
REFERENCJE (18)
1.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 2.
 
2.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, nr 3.
 
3.
Czuryk M., Special rules of remuneration for individuals performing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 2.
 
4.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
5.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
6.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
7.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
 
8.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the field of telecommunications, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
9.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.
 
10.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
11.
Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, nr 2.
 
12.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 2.
 
13.
Karpiuk M., The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, nr 2.
 
14.
Karpiuk M., The Protection of State Security in Cyberspace as a Justifying Ground for Restricting Constitutional Freedoms and Rights, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, nr 3.
 
15.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
16.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
17.
Pieczywok A., The use of selected social concepts and educational programmes in counteracting cyberspace threats, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
18.
Rzucidło J., Węgrzyn J., Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 5.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top