EN PL
Poszukiwanie unijnych standardów sztucznej inteligencji
 
More details
Hide details
1
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Instytut Nauk Prawnych, Akademia Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 
2
Katedra Prawa Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 
3
Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):243-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cybersecurity is closely related to the issue of artificial intelligence. The starting point for its presentation in the EU perspective seems to be the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled „Artificial Intelligence for Europe”. This communication was preceded by the European Economic and Social Committee’s own-initiative opinion „Artificial intelligence: the impact of artificial intelligence on the (digital) single market, production, consumption, employment and society”. In the body of this opinion, the European Economic and Social Committee concluded that there is no single accepted and rigid definition of artificial intelligence.
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top