EN PL
Raising public and private user awareness of the threats and risks related to cyberspace security
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Political Science, Academy of Economics and Human Sciences in Warsaw
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):44-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern cybersecurity efforts require the identification ofthe risks and threats associated with the cyberenvironment by consistently increasing public awareness of the dual nature of cyberspace and its use for the purposes of cooperation, and for the purposes of warfare and crime. Raising awareness today means involving both public and private users in cooperationfor the sake of both the common good and common interests involving standards for the use of virtual space.
 
REFERENCES (30)
1.
Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2015.
 
2.
Babbie E., The Practice of Social Reseach, Wadsworth 2010.
 
3.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.
 
4.
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 
5.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Dezinformacja jako akt agresji w cyberprzestrzeni, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
6.
Cyberprzestrzeń [in:] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, eds. J. Pawłowski, B. Zdrodowski, M. Kuliczkowski, Toruń 2020.
 
7.
Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
 
8.
Dela P., Teoria walki w cyberprzestrzeni, Warszawa 2020.
 
9.
Deleuze G., Guattari F., Tysiąc plateau, Warszawa 2015.
 
10.
Descartes R., Rozprawa o metodzie, Warszawa 1970.
 
11.
Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
 
12.
Dylematy polskiej transformacji, ed. J. Błuszkowski, Warszawa 2007.
 
13.
Foucault M., Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.
 
14.
Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008.
 
15.
Huxley A., Nowy wspaniały świat 30 lat później. Raport rozbieżności, Warszawa 2018.
 
16.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
 
17.
Jonas H., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, ed. T. Filek, Kraków 2004.
 
18.
Kozielecki J., Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne, Warszawa 1995.
 
19.
Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, vol. 1, Warszawa 1955.
 
20.
Ludwikowski R.R., Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność, Wrocław 1980.
 
21.
Mucchielli R., La Subversion, Paris 1976.
 
22.
Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
 
23.
Radoniewicz F., Przestępstwa komputerowe w polskim Kodeksie karnym, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
24.
Robertson D., Słownik polityki, Warszawa 2009.
 
25.
Sobczak J., Przestępczość w cyberprzestrzeni między przepisami polskimi a międzynarodowymi, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
26.
Strauss L., Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.
 
27.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999.
 
28.
Volkoff V., Dezinformacja – oręż wojny, Warszawa 1991.
 
29.
Volkoff V., Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, Wrocław 2022.
 
30.
Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (Notatka informacyjna na podstawie Badania spójności społecznej), https://stat.gov.pl/files/gfx/... [access: 14.07.2021].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top