EN PL
The State as a Learning Organization and Cybersecurity
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):36-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a contemporary state, cybersecurity is becoming an increasingly important issue. In order for a state to adequately respond to changing threats, it must be a learning organization. Learning about cybersecurity should include specialist knowledge, but also knowledge about cybersecurity shaping the behaviours of the general public and policy makers. Legal regulations are an important instrument of shaping cybersecurity in a learning state.
 
REFERENCES (15)
1.
Absi J., Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, Poznań 2019.
 
2.
Aleksandrowicz T.R., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym – budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Warszawa 2021.
 
3.
Banasiński C., Prawne i pozaprawne źródła wymagań dla systemów cyberbezpieczeństwa [in:] Cyberbezpieczeństwo, eds. C. Banasiński, M. Rojszczak, Warszawa 2020.
 
4.
Capiga M., Trenerzy wewnętrzni [in:] Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej, eds. B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok, Warszawa 2014.
 
5.
Czerniachowicz B., Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce samorządu terytorialnego, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, no. 77.
 
6.
Czerniachowicz B., Wybrane problemy budowania organizacji uczącej się [in:] Organizacja inteligentna – perspektywa zasobów ludzkich, eds. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Warszawa 2016.
 
7.
Domaradzka A. et al., Co powinniśmy mierzyć, czyli elementy mechanizmu uczenia się [in:] Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych, eds. K. Olejniczak, P. Śliwowski, Warszawa 2014.
 
8.
Dziomdziora W., Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym: praktyczny przewodnik, Warszawa 2021.
 
9.
Dziomdziora W., Jak przygotować urząd na cyberatak – aspekty organizacyjno-prawne [in:] Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego, eds. D. Myrcha, Warszawa 2018.
 
10.
Moczydłowska J.M., Organizacja inteligentna generacyjnie, Warszawa 2018.
 
11.
Musser M., Garriott A., Machine Learning and Cybersecurity, Georgetown 2021.
 
12.
Nguyen T.T., Reddi V.J., Deep Reinforcement Learning for Cyber Security, „IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems” (Early Access) 2021.
 
13.
Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A., Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą – przegląd koncepcji [in:] Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, ed. K. Olejniczak, Warszawa 2012.
 
14.
Senge P.M. et al., Piąta dyscyplina – materiały dla praktyka, Kraków 2002.
 
15.
Tabor-Błażewicz J., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym [in:] Organizacja kreatywna – teoria i praktyka, eds. P. Wachowiak, S. Gregorczyk, Warszawa 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top