EN PL
Rola centrów wymiany i analizy informacji w budowaniu odporności kluczowych sektorów polskiej gospodarki
 
More details
Hide details
1
prof. Instytutu Kolejnictwa, zastępca dyrektora ds. interoperacyjności kolei, Instytut Kolejnictwa w Warszawie
 
2
kierownik Zespołu Złożonych Systemów, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, doradca dyrektora w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG), zastępca przewodniczącego ISAC-GIG
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):23-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As the threats from cyberspace to IT systems (information technology) and digital OT systems (operational technologies) using ICT technologies (information and communication technologies) grow exponentially, while at the same time the scale of the use of digital data collecting, processing and sharing for the needs of many national economy areas and to support functioning of the state in terms of, for example, defence, health care, education or citizen services, building awareness of the risks and skills to secure networks, systems and digital services against cyber threats becomes crucial. A new type of structures called ISACs (Information Sharing and Analysis Centres) play an important role in this respect. The co-authors, based on the provisions of the law and their own experience in ISAC-Kolej and ISAC-GIG centers, present the ecosystem around ISAC centers, their tasks and challenges.
 
REFERENCES (7)
1.
Pawlik M., Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów kolejowych, „Problemy Kolejnictwa” 2021, z. 191.
 
2.
Pawlik M., Wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów kolejowych [w:] Magazyn kultury bezpieczeństwa, Warszawa 2021.
 
3.
Railway Cybersecurity. Good practices in cyber risk management, European Union Agency for Cybersecurity ENISA, November 2021, https://www.enisa.europa.eu/pu... [dostęp: 25.01.2023].
 
4.
Railway Cybersecurity, security measures in the Railway Transport Sector, European Union Agency for Cybersecurity ENISA, November 2020, https://cyberpolicy.nask.pl/wp... [dostep: 25.01.2023].
 
5.
Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – wytyczne projektowania, t. 18, Wymagania w zakresie spójności bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa, wersja 1.3.0, Warszawa 2021.
 
6.
Transport cybersecurity toolkit, European Union 2020, https://www.fecc.org/wp-conten... [dostęp: 5.12.2022].
 
7.
Zoning and conduits for railways, European Union Agency for Cybersecurity ENISA and European Rail ISAC, February 2022, https://www.enisa.europa.eu/pu... [dostęp: 25.01.2023].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top