EN PL
Cyberspace as a source of dehumanization of the human being
 
More details
Hide details
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):40-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper points to an important sphere of human safety, as it refers to cyberspace as an environment where information is exchanged via the net and computer systems. In addition to positive accents, cyberspace also creates various threats that lead to the dehumanization of life. The negative effects of being in cyberspace cause threats to mental, social and healthy lives. Very often they pose a danger not only to human health but also to human life. In addition to the introduction, the article includes characteristics of the loss of a sense of reality among people who use cyberspace excessively and the risks of medical hazards.
 
REFERENCES (19)
1.
Aleksandrowicz R., Liedel K., Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia [in:] Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, ed. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014.
 
2.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
3.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
4.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
 
5.
Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów [in:] Psychologiczne konteksty Internetu, ed. B. Szmigielska, Kraków 2009.
 
6.
Jędrzejko M., Narkotyki w Internecie – nowe zjawisko, nowy problem społeczny i wychowawczy [in:] Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, ed. M. Sokołowski, Elbląg 2008.
 
7.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, no. 9.
 
8.
Katzan H., Cybersecurity Service Model, „Journal of Service Science” 2012, vol. 5, no. 2.
 
9.
Katzman S., Operational Assessment of IT, Boca Raton, FL 2016.
 
10.
Kerckhove de D., Die Architektur der Intelligenz. Wie die Vernetzung der Welt unsere Wahrnehmung verändert, Basel 2002.
 
11.
Kiepas A., Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej [in:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie, ed. M. Sokołowski, Olsztyn 2003.
 
12.
Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.
 
13.
Levy P., Drugi potop, http://portal.tezeusz.pl/cms/t... [access: 20.02.2022].
 
14.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
15.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
16.
Pieczywok A., The use of selected social concepts and educational programmes in counteracting cyberspace threats, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
17.
Spinello R., CyberEthics, Morality and Law in Cyberspace, New York 2000.
 
18.
Suszczyński Z., Hipertekst a „galaktyka Gutenberga” [in:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, ed. M. Hopfinger, Warszawa 2005.
 
19.
Woynarowska B., Zdrowie – podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej [in:] Edukacja zdrowotna, ed. B. Woynarowska, Warszawa 2017.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top