EN PL
Russia’s social-impact operations in the context of cognitive warfare in Ukraine in 2022
 
More details
Hide details
1
Faculty of National Security, War Studies University, Academic Centre for Cyber Security Policy
 
2
Territorial Defence Forces Command
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):194-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article, we attempt to identify Russia’s social-impact operations in the context of information operations conducted by the Russian Federation during 2022 in the war against Ukraine. The need to undertake the analysis of the creation and proliferation of information threats, as a result of Russia’s actions in the ongoing conflict, is dictated by the growing impact of communication processes on global security. This article discusses the impact and role of mass media on the shaping of people’s minds, by exposing the mechanisms behind the formation of public opinion.
 
REFERENCES (8)
1.
Boty głównymi roznosicielami dezinformacji w pandemii, oprac. N. Makarewicz, https://www.rmf24.pl/raporty/r... [access: 16.06.2021].
 
2.
Braun J., Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 
3.
Kosecki J., Elementy wojny informacyjnej, http://autonom.edu.pl/publikac... [access: 20.06.2022].
 
4.
Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012.
 
5.
Mickiewicz P., Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku [in:] Rosyjska myśl wojskowa i jej przeobrażenia w kontekście zmiany zagrożeń i sposobów wykorzystania potencjału militarnego w XXI w., ed. D. Kasprzycki, Warszawa 2018.
 
6.
Nowacki G., Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, no. 4.
 
7.
Wrzosek M., Markiewicz S., Modrzejewski Z., Informacyjny wymiar wojny hybrydowej, Warszawa 2019.
 
8.
Żebrowski A., Agentura wpływu uczestnikiem walki informacyjnej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, no. 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top