EN PL
Dyskurs o bezpieczeństwie a media
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):282-294
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem artykułu jest podjęcie próby zrozumienia i wyjaśnienia bezpieczeństwa za pomocą języka, komunikacji, prawa oraz ich wpływu na władzę. Ze względu na subiektywną, procesualną perspektywę bezpieczeństwa staje się ono domeną wykorzystywaną do inicjowania bądź neutralizowania konkretnych zjawisk społecznych – mniej lub bardziej powiązanych z władzą zarówno oficjalną, państwową realizującą każdorazowo określone polityki bezpieczeństwa, jak i nieformalną, związaną z mechanizmami działań zakulisowych. Warto podkreślić, że do obszaru badawczego bezpośrednio związanego z analizą dyskursu o bezpieczeństwie możemy zaliczyć próby uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: Jak modelować, czy moderować dyskurs o bezpieczeństwie, żeby minimalizować zagrożenia? Czy takie moderowanie dyskursu jest istotne? Jakie ma znaczenie w kontekście dezinformacji i walki informacyjnej? Jakie normy prawne pozwalają moderować i modelować dyskurs o bezpieczeństwie? Artykuł ma charakter wprowadzający do problematyki.
 
REFERENCES (15)
1.
Ciesielski M., Rola mediów przy definiowaniu kwestii bezpieczeństwa [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, K. Wąsowski, Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2021.
 
2.
Cieślarczyk M., Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspektywie kulturowej [w:] Jedność i różnorodność, red. E. Rekłajtis, B. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2010.
 
3.
Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.
 
4.
Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2007.
 
5.
Habermas J., Pojęcie działania komunikacyjnego, tłum. A.M. Kaniowski, „Kultura i Społeczeństwo” 1986, t. 30, nr 3.
 
6.
Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2006, t. 2, nr 1.
 
7.
Jabłońska B., Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem – szkic teoretyczny, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1.
 
8.
Kłoskowska A., Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii, „Przegląd Socjologiczny. Sociological Review” 1962, nr 2.
 
9.
MacEachin D., Foreword [w:] R.J. Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, Langley 1999.
 
10.
Osika G., Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa, „Zarządzanie Wiedzą. Knowlege Management” 2001, nr 1.
 
11.
Piwowarski J., Kultura bezpieczeństwa i jej trzy wymiary, „Kultura – Bezpieczeństwa – Nauka – Praktyka – Refleksje” 2012, nr 12.
 
12.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Warszawa 2018.
 
13.
Stachowiak J., Analiza relacji władzy w konkurencyjnych perspektywach Noama Chomsky’ego i Michela Foucault, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1.
 
14.
Stawnicka J., Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii, Katowice 2016.
 
15.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top