EN PL
Tasks of the Minister of National Defense in the area of cybersecurity
 
More details
Hide details
1
Professor, PhD, Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):85-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Minister of National Defense, as an organ of government administration whose jurisdiction also extends to cybersecurity in the military dimension, has been provided by the legislator with specific measures to ensure cybersecurity in the Armed Forces of the Republic of Poland, or in the units subordinate to them or supervised by them – in the military dimension. The Minister of Defense is in charge of the Computer Security Incident Response Team operating at the national level, through which they also perform tasks related to information systems security.
 
REFERENCES (22)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Brzostek A., Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego świata, Warszawa 2021.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
4.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
5.
Dygasiewicz K., Zapadka P., Zasady korzystania przez banki krajowe z usługi tzw. chmury obliczeniowej społecznościowej w czasach gospodarki COVID lub postCOVID, w świetle Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 1.
 
6.
Hoffman I., Cseh K.B., E-administration, cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity for the municipalities in Hungary, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
7.
Kaczmarek K., Możliwości stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w walce z korupcją, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
8.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
9.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
10.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
11.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 
12.
Michalska-Warias A., Threat to Commit an Offence of a Terrorist Character According to Article 115§ 20 of the Polish Criminal Code – Selected Interpretation Problems, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 3.
 
13.
Nowikowska M., Komentarz do art. 27 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
14.
Pawłuszko W., Status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych jako podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, no. 2.
 
15.
Pelc P., „Komunikat chmurowy” Komisji Nadzoru Finansowego, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
16.
Pelc P., The COVID-19 pandemic and the functioning of financial institutions in Poland, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 1.
 
17.
Pelc P., Wpływ planowanych przez UE działań i regulacji na instytucje finansowe w Polsce, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
18.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 
19.
Smarzewski M., Cyberterroryzm a przestępstwa o charakterze terrorystycznym, „Ius Novum” 2017, no. 1.
 
20.
Szulc, Komentarz do art. 52 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, ed. A. Besiekierska, Warszawa 2019.
 
21.
Świtała K., Komentarz do art. 52 [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa 2019.
 
22.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top