EN PL
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Krupa i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):95-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Przepisy Unii Europejskiej wyraźnie wskazują, że przepływ środków pieniężnych, które pochodzą ze źródeł nielegalnych, realizowane za pomocą transferów środków pieniężnych, mogą szkodzić nie tylko integralności czy stabilności, ale też wiarygodności sektora finansowego, co stanowi również zagrożenie dla rynku wewnętrznego całej Unii. Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu jest współcześnie bardzo poważnym problemem, do którego rozwiązania należy dążyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym czy też międzynarodowym. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu ma bardzo duże znaczenie ze względu na ochronę nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też i międzynarodowego
 
REFERENCES (29)
1.
ABW zablokowała stronę z propagandą terrorystyczną, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
2.
ABW: Kontakty Breivika w Polsce tylko handlowe, https://wiadomosci.dziennik.pl... [dostęp: 30.03.2022].
 
3.
Antifa: Trump says group will be designated ‚terrorist organisation’, https://www.bbc.com/news/world... [dostęp: 21.04.2022].
 
4.
Comprehensive assessment should be undertaken to achieve adequate understanding of all aspects of the country’s exposure to the risk of TF, Strasbourg 2021.
 
5.
Cox S., The men who smuggle the loot that funds IS, https://www.bbc.com/news/magaz... [dostęp: 28.03.2022].
 
6.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
7.
Deportacja obywatela Libanu podejrzewanego o działalność terrorystyczną, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
8.
Differences in Money Laundering and Terrorist Financing, https://sanctionscanner.com/bl... [dostęp: 20.04.2022].
 
9.
European Union Terrorism Situation and Trend report 2021, Luxembourg 2021.
 
10.
Ficygowski M., Shell Companies, obowiązki instytucji obowiązanych [w:] Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, red. P. Gołębiewski, P. Sitek, Warszawa 2021.
 
11.
Obywatele Iraku podejrzani o finansowanie organizacji terrorystycznej, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
12.
Islamski radykał wydalony z Polski, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
13.
Kapica W., Ewaluacja MONEYVAL – podsumowanie stanu AML/CFT w Polsce, https://www.linkedin.com/pulse... [dostęp: 2.04.2022].
 
14.
Kapica W., Komentarz do art. 1 [w:] Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. W. Kapica, Warszawa 2020.
 
15.
Karpiuk M., Pranie pieniędzy jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu [w:] Problematyka polskiego pieniądza, red. P. Sitek, Warszawa 2015.
 
16.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
17.
Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Warszawa 2019.
 
18.
Manifest zamachowca z Christchurch – tłumaczenie, https://sejmlog.pl/manifest-za... [dostęp: 22.04.2022].
 
19.
Mass shooting in Hanau: Grief and rage persist one year on, https://www.dw.com/en/mass-sho... [dostęp: 22.04.2022].
 
20.
Money Laundering and Terrorist Financing: Anti-Money Laundering Explained, https://www.centralbank.ie/reg... [dostęp: 20.04.2022].
 
21.
National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020, https://assets.publishing.serv... [dostęp: 22.04.2022].
 
22.
Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, https://www.eba.europa.eu/site... [dostęp: 22.03.2022].
 
23.
Szczepańska E., Wczoraj 70. cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć polsko–białoruską granicę,https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 28.03.2022].
 
24.
Szczepańska E., Wczoraj nielegalnie usiłowało przedostać się z terytorium Białorusi do Polski 20 cudzoziemców. Zatrzymano również dwóch kurierów, https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 20.04.2022].
 
25.
Szczepańska E., Wczorajszej doby 29 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć polsko–białoruską granicę. Doszło również do uszkodzenia samochodu wojskowego, https://www.strazgraniczna.pl/... [dostęp: 20.04.2022].
 
26.
Walt V., ISIS Makes a Fortune From Smuggling Migrants Says Report, https://time.com/3857121/isis-... [dostęp: 28.03.2022].
 
27.
Wśród zatrzymanych na granicy poszukiwana w związku z działalnością terrorystyczną, https://www.rp.pl/przestepczos... [dostęp: 30.03.2022].
 
28.
Wyrok za przygotowanie zamachu, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
29.
Zatrzymanie Palestyńczyka, https://www.abw.gov.pl/pl/info... [dostęp: 30.03.2022].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top