EN PL
The COVID-19 pandemic and the functioning of financial institutions in Poland. Cybersecurity issues.
 
 
More details
Hide details
1
The War Studies University in Warsaw, Security Research Centre, Centre for Cybersecurity Studies
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):93-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has significantly influenced the functioning and organisation of financial institutions in Poland and the cybersecurity mechanisms associated with it, due to the change in the model of functioning of these institutions. Changes to the way institutions function have been introduced under the influence of evolving restrictions and regulations, often in a manner which went beyond previously planned scenarios of action. The experience gained in this way should be included in the business continuity plans and procedures of financial institutions. It is also worth considering what changes should be permanently implemented by financial institutions, and what adaptations in the field of cybersecurity will be required. These adjustments should take place in interaction with the Polish Financial Supervision Authority, to maintain an appropriate level of security and quality of services rendered.
 
REFERENCES (5)
1.
Dekrewicz M., Boczoń W., Kisiel M., 7 zmian w bankach, które przyszły z koronawirusem, „Złoty Bankier” 2020.
 
2.
Klimkowski M., Hakerzy pokochali pandemię. Pozwala im na dużo więcej ataków na banki, https://biznes.wprost.pl/techn....
 
3.
Pelc P., Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
4.
Pitera R., Współczesne problemy i zagrożenia cyberbezpieczeństwa w sektorze usług bankowości elektronicznej, „Przegląd Nauk o Obronności” 2017, nr 1.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2020, poz. 687.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top