EN PL
Zasady korzystania przez banki krajowe z usługi tzw. chmury obliczeniowej społecznościowej w czasach gospodarki COVID lub postCOVID w świetle komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):103-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie wybranych aspektów prawnych niezwykle aktualnego obecnie zagadnienia, jakim jest korzystanie przez banki krajowe z zewnętrznych usług tzw. chmury obliczeniowej społecznościowej, w obliczu ograniczeń związanych z tradycyjną pracą departamentów IT w bankach zarówno w czasach gospodarki COVID, jak i w okresie gospodarki postCOVID. Ograniczenia związane z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się COVID sprawiły, że klienci zaczęli masowo korzystać z oferty bankowej za pośrednictwem dostępnych kanałów telekomunikacyjnych. Nadto z racji ryzyka związanego z zakazami dotyczącymi przebywania w pomieszczeniach biurowych przez pracowników departamentów IT banków, możliwości korzystania z „zewnętrznych serwerowni” (uplasowanych w chmurze) stają się węzłowo istotnym aspektem działalności banków krajowych zarówno w obecnej sytuacji gospodarczej, jak i w przyszłości. Co równie istotne, zagadnienie to jest przedmiotem wyraźnego zainteresowania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), co siłą rzeczy stanowi podstawę do dokonanej poniżej analizy materii regulacyjnej.
 
REFERENCES (4)
1.
Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, „Podstawy Prawa Publicznego” 2009, nr 11.
 
2.
Konarski X., Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 8.
 
3.
Krasuski A., Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania, Warszawa 2018.
 
4.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2357, z późn. zm.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top