EN PL
The legal grounds for revoking weapons licences
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):165-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Firearms, ammunition, incapacitating sprays, and certain tools and devices with the potential to pose a risk to health or life, may only be possessed with a weapons licence issued by a competent authority. Firearms licences are both issued and revoked as administrative decisions. A revocation decision must meet the general requirements for this type of administrative act, and also specify the applicable legal grounds. When a negative decision is issued, resulting in a right being taken away (such as firearms licence revocation), special consideration should be given to the grounds, making it clear why the authority chose to take such a decision. Pursuant to the generally applicable administrative procedure laws, a statement of factual grounds should, in particular, specify the facts the court considered proven, including the underlying evidence, provide the reasons why the court dismissed other evidence as implausible, and inconclusive, and state the legal reasons for the decision, including references to the relevant laws.
 
REFERENCES (23)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów [w:] G. Blicharz, M. Delijewski (red.), Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, Warszawa 2019.
 
2.
Hoffman I., Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech, „Analizy i Studia” 2019, nr 2.
 
3.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.
 
4.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
5.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 2.
 
6.
Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 
7.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
8.
Pieczywok A., Profesjonalność funkcjonariuszy wybranych służb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego[w:] M. Karpiuk, A. Pieczywok (red.),Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2016.
 
9.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 284. ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 518 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).
 
13.
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 14 marca 2016 r., II AKz 53/16, LEX nr 2229232.
 
14.
Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 40/02, OSNKW 2003, nr 1–2, poz. 11.
 
15.
Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2018 r., II OSK 781/16, LEX nr 2442801.
 
16.
Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 r., II OSK 1419/11, Legalis nr 817178.
 
17.
Wyrok NSA z dnia 6 marca 2014 r., II OSK 2406/12, LEX nr 1495283.
 
18.
Wyrok WSA z dnia 16 maja 2017 r., II SA/Ol 1391/16, LEX nr 2315183.
 
19.
Wyrok WSA z dnia 16 października 2007 r., VI SA/Wa 1502/07, LEX nr 399259.
 
20.
Wyrok WSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., II SA/Wa 1728/16, LEX nr 2522178.
 
21.
Wyrok WSA z dnia 19 lipca 2017 r., II SA/Wa 218/17, LEX nr 2354933.
 
22.
Wyrok WSA z dnia 26 sierpnia 2016 r., II SA/Wa 95/16, Legalis nr 1513770.
 
23.
Wyrok WSA z dnia 28 lutego 2018 r., II SA/Wa 1448/17, LEX nr 2469185.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top