EN PL
Informacja pozorna i fałszywa w jakościowej teorii informacji. Analiza z punktu widzenia cybernetyki
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):127-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Information is the basic tool of inter vivos communication. It serves as a carrier for many data. Thanks to it, many areas of human life can function. Cybernetic scientists have recognized that mankind has difficulty defining and defining „information”. Marian Mazur undertook the task of creating the definition. His research laid the groundwork for a qualitative information theory. Its task was to define the information and carry out the analysis and synthesis of this important reality. Moreover, it showed the differences between doctrine and science. Information science and its theory and quality have shown that scientists want their views to fit with reality. Doctrinaires need reality to match their views. The task of a scientist is to search for truth, therefore he is worried about the difficulties of finding it. The doctrinaire knows the truth from the beginning and enjoys its completeness. Moving on, the scientist has a lot of doubts that what the science says is true, while the representative of the doctrine has no doubt that what the doctrine says is true. After all, the scientist thinks what science says is impermanent, so the doctrine says what the doctrine says lasts forever. The above study showed what information is and what the science of information looks like, moreover, its basic dimension was presented, indicating its operational and essential character. A very valuable description is the analysis of various areas of human life, in which there are various types of information, among them false and false. Pseudoinformation and disinformation occur very often, therefore the next thought expressed in the article was the characteristics and their practical application.
 
REFERENCES (22)
1.
Brillouin L., Science and Information Theory, New York 1956.
 
2.
Cherry C., On human communication. A revive, a survey and criticism, Massachusetts 1966.
 
3.
Comfort A., Biological Aspects of Senescence, „Biological Reviews” 1954, nr 29.
 
4.
Couffingal L., La Cybernetique, Paris 1963.
 
5.
Czapliński L., Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, reprint, Warszawa 1987.
 
6.
Flechtner H.J., Grundbegriffe der Kybernetik, Stuttgart 1966.
 
7.
Geppert M., Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych, „Studia Filozoficzne” 1961, nr 4.
 
8.
Jaspers K., Problem winy, Warszawa 2018.
 
9.
Kalinowski S., Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Warszawa 2014.
 
10.
Kiełpiński K., Decepcja jako fundamentalne narzędzie pracy służb specjalnych w ramach wojny hybrydowej, https://disinfodigest.pl/decep... [dostęp: 13.06.2022].
 
11.
Kowalski A., Kontra. Sztuka walki z wywiadem przeciwnika, Łomianki 2021.
 
12.
Krajczyński J., Wystąpienia wiernych w mass mediach w sprawach wiary i obyczajów [w:] Fides, quaede verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050 rocznicy chrztu Polski, red. J. Krajczyński, A. Domaszk, Płock 2016.
 
13.
Mazur M., Cybernetyka a humanitaryzm, „Argumenty za i przeciw” 1963, nr 4.
 
14.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976.
 
15.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970.
 
16.
Munkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
 
17.
Netzley M., Snow C., Pisanie raportów, Warszawa 2009.
 
18.
Piasecki B., Kontrwywiad, atak i obrona, Łomianki 2021.
 
19.
Shannon C., A mathematical theory of communication, „The Bell System Journal” 1948, nr 27.
 
20.
Siuda P., Wasylczyk P., Publikacje naukowe, Warszawa 2018.
 
21.
Śliwierski B., Habilitacja: diagnoza – procedury – etyka – postulaty, Kraków 2017.
 
22.
Weiner N., Cybernetics or control communication in the Animal and the Machine, New York 1948.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top