EN PL
Mity i stereotypy narzędziem walki psychologiczno-informacyjnej Rosji w wojnie z Ukrainą
 
More details
Hide details
1
Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
2
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):345-362
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article addresses selected problems related to the functioning of social impact activity in the context of Russia’s information operations conducted in 2022 during the war with Ukraine. Analysing the emergence and proliferation of information threats resulting from Russia’s operations in the ongoing conflict was prompted by the growing impact of communication processes on global security. The article highlights the impact of prevailing tendencies in creating information threats, which are determinants of social threats. The methods and techniques used by the Russian propaganda apparatus and the activities carried out during the ongoing full-fledged armed conflict also occupy a prominent space in this article.
 
REFERENCES (10)
1.
Aronson E., Wilson T.D, Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 
2.
Cherniak Y., Rosyjska propaganda – źródło sukcesu Putina, 12 III 2015, https://sztab.org/rosyjska-pro... [dostęp: 13.03.2023].
 
3.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Warszawa 2014.
 
4.
Doliński D., Maciuszek J., Polczyk R., Wokół wpływu społecznego, Kraków 2012.
 
5.
Haines J.R., Russia’s Use of Disinformation in the Ukraine Conflict, E-Notes, February 2015, https://www.fpri.org/docs/hain... [dostęp: 15.09.2023].
 
6.
Lucas E., Pomeranzev P., Winning the Information War. Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe, Washington 2016.
 
7.
Нaзаров O., Информационные войны – угроза для цивилизации, „Литературная газета” 2013, nr 42.
 
8.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
 
9.
Wiśnicki J., Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych, Toruń 2019.
 
10.
Wojnowski M., Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, wyd. spec.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top