EN PL
Problem destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji w prawie Unii Europejskiej
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):175-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coraz bardziej zauważalny staje się problem destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji, nawet do tego stopnia, że stosowne regulacje przyjęła również Unia Europejska. Rada Europejska przyjęła strategię dotyczącą zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni, obejmującą przy tym również nielegalny handel nimi. Strategia ta wzywa do tego, aby wesprzeć przyjęcie prawnie wiążącego instrumentu pozwalającego na śledzenie i oznaczanie broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni. Przyjmując międzynarodowy instrument umożliwiający śledzenie, takiej broni państwa zobowiązują się do przyjęcia wielu środków zapewniających odpowiednie oznaczanie i rejestrowanie tej broni oraz do zacieśnienia współpracy w śledzeniu nielegalnego handlu nią.
 
REFERENCES (18)
1.
Brzezińska A., Polityka Unii Europejskiej wobec Kosowa jako przedmiot debaty przedwyborczej w Serbii, „Analizy Natolińskie” 2008, nr 5.
 
2.
Chlebowicz P., Nielegalny handel bronią, Warszawa 2015.
 
3.
Gołda-Sobczak M., Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego, Poznań 2016.
 
4.
Grabowska K., Piętno casusu Kosowa, „Świat Idei i Polityki” 2016, nr 15.
 
5.
Gruszczyński K.J., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – cele i wyzwania, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 18.
 
6.
Grzeszczak R., Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości, „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa 2013.
 
7.
Ickiewicz-Sawicka M., Serbsko-albański konflikt o Kosowo. Studium Kryminologiczne, Białystok 2019.
 
8.
Jaskiernia J., System instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE po Traktacie z Lizbony, „Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne” 2013, t. 5.
 
9.
Pawłowski K., Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018.
 
10.
Potyrała A., Unia Europejska wobec nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji i Osetii Południowej), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 1.
 
11.
Szeląg P., Od interwencji Sojuszu Północnoatlantyckiego do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – aktywność Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu rozwiązania konfliktu w Kosowie [w:] P. Czubik, Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, t. 10, Kraków 2012.
 
12.
Turczyński P., Aspiracje UE jako kreatora ładu międzynarodowego: lata 2005–2012, Wrocław 2013.
 
13.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 2007, nr 306).
 
14.
Decyzja Rady z dnia 21 października 2002 r. dotycząca Wspólnego Działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Europie Południowo-Wschodniej (Dz.Urz. UE L 2002, nr 289, s. 1 ze zm.).
 
15.
Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. dotyczącą Wspólnego Działania 2002/589/WPZiB w celu wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zniszczenie amunicji do ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Albanii (Dz.Urz. UE L 2003, nr 99, s. 60 ze zm.).
 
16.
Decyzja Rady 2003/543/WPZiB z dnia 21 lipca 2003 r. dotyczącą wykonania Wspólnego Działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (Dz.Urz. UE L 2003, nr 185, s. 59).
 
17.
Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia Wspólnego.
 
18.
Działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (Dz.Urz. UE L 2006, nr 367, s. 77).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top