EN PL
Uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji w przyszłej wojnie
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):48-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule została omówiona rola sztucznej inteligencji (SI) w różnych dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia w siłach zbrojnych. Autorka wskazała globalne inwestycje w technologię SI, zwłaszcza największych światowych mocarstw z jednoczesnym podkreśleniem jej zastosowania w wojsku. Wśród przykładów użycia sztucznej inteligencji w artykule zostały omówione m.in. autonomiczne systemy broni, analizy danych do podejmowania szybkich decyzji strategicznych, problematyka cyberbezpieczeństwa, a także symulacje i szkolenia wojskowe. Celem autora było unaocznienie procesu zwiększania zdolności obronnych i strategicznych państw poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji, która jednocześnie wpływa na globalną równowagę sił. Autorka udowodniła tezę, że wykorzystanie SI w przyszłej wojnie zależy głównie od rozwoju technologii, nakładów finansowych, umiejętności i zasobów ludzkich, a także od współpracy międzynarodowej oraz kwestii etycznych i moralnych. W artykule zaprezentowała: historyczny rozwój SI w wojsku, najnowsze technologie i ich potencjalne zastosowania oraz przepisy prawa międzynarodowego dotyczące wykorzystania SI w konfliktach. Dodatkowo przytoczyła przykłady użycia SI w konfliktach zbrojnych i podkreśliła wyzwania etyczne i moralne związane z jej użyciem w wojnie. Zdaniem autorki sztuczna inteligencja zmienia sposób prowadzenia wojen, ponieważ oferuje znaczące korzyści, ale też rodzi nowe wyzwania. W podsumowaniu wskazała na konieczność odpowiedzialnego stosowania SI, zgodnego z etyką i prawami człowieka oraz potrzebą globalnej współpracy i regulacji prawnych w zakresie jej wykorzystania w wojskowości.
 
REFERENCES (17)
1.
Bloch J.G., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Warszawa 2005.
 
2.
Ciesielski M., Generatywna sztuczna inteligencja zmieni biznes i rynek pracy, [online] dostępny w: https://www.obserwatorfinansow... [dostęp: 14.01.2024].
 
3.
Cukier K., Mayer-Schönberger V., Véricourt F. de, Myślenie kontekstowe. Największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją, Warszawa 2022.
 
4.
Fischer B., Pązik A., Świerczyński M., Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii, Warszawa 2021.
 
5.
Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Warszawa 2011.
 
6.
Kamieński Ł., Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku, Kraków 2014.
 
7.
Kowalczewska K., Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Warszawa 2021.
 
8.
Lee K., Qiufan Ch., AI 2041: Ten Visions for Our Future, New York 2021.
 
9.
Muczyński R., Rosja: S-70 Ochotnik-B z uzbrojeniem, [online] dostępny w: https://milmag.pl/rosja-s-70-o... [dostęp: 15.01.2024].
 
10.
Palczewski S., Ukraińcy używają AI na froncie, [online] dostępny w: https://cyberdefence24.pl/tech... [dostęp: 2.03.2024].
 
11.
Panek B., Stawicki R., Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2018.
 
12.
Przybylska N., Mieczkowski P., Przegląd strategii rozwoju sztucznej inteligencji na świecie, Warszawa 2018.
 
13.
Schneider S., Świadome maszyny. Sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów, Warszawa 2021.
 
14.
Skalfist P., Mikelsten D., Teigens V., Sztuczna inteligencja: czwarta rewolucja przemysłowa, Cambridge 2020.
 
15.
Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2018.
 
16.
Szymański L., Najnowsze technologie w walce z Rosją. Ukraina sięga po AI w systemach obrony i na froncie, [online] dostępny w: https://polskieradio24.pl/arty... [dostęp: 1.03.2024].
 
17.
Świerczyński M., Więckowski Z., Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych zagadnień, Warszawa 2021.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top