EN PL
Zasada proporcjonalności w DORA
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):207-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
DORA zakresem swoim obejmuje szeroki krąg podmiotów finansowych o zróżnicowanej wielkości, skali i przedmiocie działania. W efekcie szczególnie istotne jest uwzględnienie zasady proporcjonalności, wynikającej z Traktatu o Unii Europejskiej, w jej regulacji. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego DORA. W efekcie jej zastosowanie pozwala instytucjom finansowym dostosować sposób stosowania DORA do ich skali i charakteru działania, jednocześnie umożliwiając powszechne stosowanie DORA, ze względu na ryzyko zarażania. Pozytywnie należy też ocenić uproszczone zasady dla najmniejszych podmiotów lub podmiotów prowadzących ograniczoną działalność. Wadliwa jest jedynie regulacja dotycząca instytucji zwolnionych na podstawie dyrektywy bankowej – ich sytuację uregulowano bowiem z pominięciem tego, że są one wyłączone spod zakresu rozporządzenia CRR, w którym zawarta jest definicja instytucji kredytowej, do której odsyła DORA określając zakres podmiotowy.
 
REFERENCES (6)
1.
Grzeszczak R., Komentarz do art. 5 [w:] Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, red. D. Kornobis-Romanowska, Warszawa 2023.
 
2.
Jurkowska-Zeidler A., Komentarz do art. 2 [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. A. Miko-Sitek, P. Zapadka, Warszawa 2022.
 
3.
Pelc P., Cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym [w:] Cyberbezpieczeństwo. Aspekty krajowe i międzynarodowe, red. M. Karpiuk, Warszawa 2024.
 
4.
Pelc P., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi [w:] Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019.
 
5.
Pelc P., Wpływ planowanych przez UE działań i regulacji na instytucje finansowe w Polsce, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.
 
6.
Urban-Theocharakis M., Pakiet CRRII/ CRD V a wzmocnienie zasady proporcjonalności, LEX/el. 2019.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top