EN PL
Wyzwania stojące przed rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Laponii
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):287-297
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Powstanie i rozwój społeczeństw informacyjnych nie jest równomierny zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególnym przypadkiem są obszary peryferyjne o bardzo małym zaludnieniu. Społeczeństwem cyfrowym jest nie tylko to społeczeństwo, którego większość ma odpowiednie umiejętności, lecz także to, które dysponuje odpowiednią infrastrukturą teleinformacyjną. Egzemplifikacją takich przypadków są lokalne społeczności zamieszkujące większość obszaru fińskiej Laponii. Finlandia jest państwem, którego społeczeństwo przoduje pod względem umiejętności cyfrowych nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Jednocześnie mieszkańcy znacznej części Laponii nie mają dostępu do infrastruktury, której jakość pozwala na funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.
 
REFERENCES (17)
1.
Cyfryzacja oparta na wartościach – podpisanie deklaracji berlińskiej, https://www.gov.pl/web/cyfryza... [dostęp: 15.05.2022.].
 
2.
Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, red. A. Rączaszek, Katowice 2012.
 
3.
Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, red., A. Stabryła, K. Woźniak, Kraków 2012.
 
4.
Hirvonen J., Ahola N., Digitaaliset palvelut eivät vielä tavoita kaikkia helsinkiläisiä, „Kvartti”, 2020, https://www.kvartti.fi/fi/arti... [dostęp: 15.05.2022].
 
5.
 
6.
 
7.
Lapland – the northernmost region of the European Union, https://s3platform-legacy.jrc.... [dostęp: 5.04.2022].
 
8.
Lappi-sopimus 2022–2025, s. 34, https://www.lapinliitto.fi/wp-... LUONNOS-LAUSUNNOILLE.pdf [dostęp: 15.02.2022].
 
9.
Lehto M., Cyber security education and research in the Finland’s universities and universities of applied sciences, „International Journal of Cyber Warfare and Terrorism” 2016, t. 6, nr 2.
 
10.
Leszczyńska M., Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 23.
 
11.
Mehtonen J., Moni kokee nettiyhteyksien heikentyneen Lapissa – osaa huolettavat myös huonot puhelinyhteydet, „yle.fi”, https://yle.fi/uutiset/3-12039... [dostęp: 4.04.2022].
 
12.
Municipalities of Lapland, https://www.lapinliitto.fi/en/ [dostęp: 5.04.2022].
 
13.
Paatero S., Digiosallisuus on digitaalisen yhteiskunnan, Helsinki 2021, https://vm.fi/-/digiosallisuus... [dostęp: 15.05.2022].
 
14.
Poznański P., Finlandia: dostęp do internetu to podstawowe prawo człowieka, http://wyborcza.biz/biznes/1,1... [dostęp: 15.05.2022].
 
15.
Raport sektorowy. Sektor ICT w Finlandii, Warszawa 2018.
 
16.
Rasi P., Kilpeläinen A., The Digital Competences and Agency of Older People Living in Rural Villages in Finnish Lapland, „Seminar.Net” 2015, t. 11, nr 2, s. 158.
 
17.
Yhden megan nettinopeus on heinäkuun alusta yleispalvelu, http://www.lvm.fi/-/yhden-mega... [dostęp: 15.05.2022].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top