EN PL
Bezpieczeństwo granicy Rzeczypospolitej Polskiej a konflikt zbrojny w Ukrainie
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):295-306
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule zostały omówione ustawowe zadania Straży Granicznej jako polskiej formacji bezpieczeństwa. Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen granica zewnętrzna stała się wspólną granicą Unii Europejskiej. Nielegalna migracja stwarza istotne wyzwanie w zapewnieni bezpieczeństwa państwa. Niezbędne staje się podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia związane z nielegalną migracją. Zapewnienie skutecznej ochrony granicy państwowej jest konieczne do utrzymania jej nienaruszalności. Niewątpliwie zagrożenie bezpieczeństwa granic znacząco wzrasta w czasie wojny. Aktualnie prowadzona rosyjska pełnoskalowa wojna w Ukrainie determinuje konieczność budowania struktur bezpieczeństwa, które będą w stanie przeciwstawić się współczesnym zagrożeniom.
 
REFERENCES (23)
1.
Adamski M., Rajchel J., Bezzałogowe statki powietrzne, cz. 1, Charakterystyka i wykorzystanie, Dęblin 2013.
 
2.
Balawajder G., Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, „Border and Regional Studies” 2013, nr 1.
 
3.
Білорус А., Білорус А., Вергелес К., Oсобливості організації та ведення засадних дій у сучасних умовах ведення війни, [w:] Cектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: II Міжнародна наукова-практична конференція, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
4.
Butryn I., Przekraczanie granic zewnętrznych państw Układu z Schengen, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 14.
 
5.
Chochowski K., Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jako przejaw wojny hybrydowej: aspekty administracyjnoprawne, „Roczniki Nauk Społecznych” 2021, nr 13.
 
6.
Chomacki A., Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 3.
 
7.
Черноусов Д., Oбґрунтування методики з оцінки ефективності застосування підрозділу повітряної розвідки в охороні державного кордону, [w:] Cектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: II Міжнародна наукова-практична конференція, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
8.
Фаріон О., Бека О., Pекомендації начальнику прикордонного загону щодо організації спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника, [w:] Cектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: II Міжнародна наукова-практична конференція, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
9.
Kubicka E., O pojęciu granicy raz jeszcze, „Linguistica Copernicana” 2012, nr 1.
 
10.
Kukuła A., Ochrona granicy państwowej przez Siły Zbrojne RP w warunkach nielegalnej migracji, „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono” 2022, nr 1.
 
11.
Lubiewski P., Granice Rzeczypospolitej Polskiej jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Policyjny” 2019, nr spec.
 
12.
Магась Г., Біньковський О., Захист державного кордону у післявоєнний період: ключові аспекти [w:] Cектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: II Міжнародна naукова-практична konferencja, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
13.
Maksimczuk A., Sidorowicz L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa 2007.
 
14.
Mróz B., System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, „Journal of Modern Science” 2016, nr 2.
 
15.
Olech A., Śliwa Z., Wyzwania w kontekście migracji i kryzys na granicy polsko-białoruskiej, „Wiedza Obronna” 2022, t. 278, nr 1.
 
16.
Parczewski R., Borowczyk T., Stankowski D., Ochrona granicy państwowej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate” 2021, nr 2.
 
17.
Paśnik J., Straż Graniczna. Prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003.
 
18.
Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.
 
19.
Shpilchak L., Żywucka-Kozłowska E., Broniecka R., The limit of endurance. A few comments on the protection of the state border [w:] Cектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: II Міжнародна наукова-практична конференція, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
20.
Sieniow T., Acquis Schengen – uwagi ogólne [w:] Układ z Schengen – szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej, red. A. Kuś, T. Sieniow, Lublin 2007.
 
21.
Sroka J., Powstanie układu z Schengen – korzyści i skutki z wejścia do Strefy Schengen [w:] Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej, red. M. Laskowski, Warszawa 2020.
 
22.
Truchan J.R., Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski – zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, Szczytno 2016.
 
23.
Żywucka-Kozłowska E., Malinowska I., Protecting the polish – belarusian border and the war in Ukraine [w:] Cектор безпеки і оборони України na захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання w умовах воєнного стану: II Міжнародна naукова-практична konferencja, 23 листопада 2023 року, Хмельницький 2024.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top