EN PL
Prawo do prywatności jednostki w czasach pandemii
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):7-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Prawodawca międzynarodowy wyraźnie przewiduje, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego, rodzinnego, swojego mieszkania czy też swojej korespondencji. Polska konstytucja również chroni prawo do prywatności, stanowiąc, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. W dobie COVID-19 nabiera ono nowego znaczenia. Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie pandemii jest tą wartością, która podlega szczególnej ochronie. W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zdecydowana część działalności społecznej, a także zawodowej została przeniesiona do cyberprzestrzeni. To tutaj prywatność obecnie jest szczególnie zagrożona.
 
REFERENCES (4)
1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 410, z późn. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, t.j., Dz.U. 2020, poz. 346, z późn. zm.
 
3.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.
 
4.
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, t.j., Dz.U. 2020, poz. 332.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top