EN PL
Wpływ pandemii COVID-19 na cyberbezpieczeństwo
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):53-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pojawienie się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi wirusa COVID-19 spowodowało niebezpieczny trend odstawienia na boczne tory obszarów, które w danej chwili mogły wydawać się mniej istotne w hierarchii występujących na co dzień zagrożeń, a uśpienie czujności spowodowane wybuchem globalnej pandemii okazało się być doskonałą okazją dla cyberprzestępców. Wprowadzenie przez poszczególne państwa restrykcji dotyczących zakazu przemieszczania się czy możliwości przebywania na zamkniętych obszarach wymusiło podjęcie pracy zdalnej, żeby zachować zdolność operacyjną przedsiębiorstw do realizacji własnych celów biznesowych. Specyfika takiej formy wykonywania obowiązków służbowych niesie za sobą ryzyko, które może być skutkiem nieświadomych decyzji pracownika pozbawionego pewnego rodzaju kontroli, jaką jest praca w bezpośrednim gronie współpracowników z użyciem firmowego sprzętu oraz firmowej infrastruktury sieciowej. W przypadku pracy zdalnej istnieje ryzyko ataku na sieć domową pracownika, a sama specyfika pracy w miejscu zamieszkania zwiększa ryzyko korzystania ze sprzętu służbowego do celów prywatnych, tym samym zwiększa ryzyko infekcji powierzonego pracownikowi sprzętu. Praca zdalna to również ryzyko, że pracownik padnie ofiarą przestępców podszywających się pod innych członków zespołu. Ponadto nieodpowiednie zabezpieczenie powierzonego sprzętu może przyczynić się do jego kradzieży i spowodować utratę danych lub ujawnienie ich osobom nieupoważnionym. Oprócz możliwej kradzieży poufnych informacji przestępcy mogą również dążyć do ich blokady lub zniszczenia. W trakcie trwania pandemii nasiliła się liczba ataków ransomware, w których przestępcy szyfrują dane atakowanej organizacji i natępnie żądają określonej kwoty okupu w zamian za przekazanie kluczy deszyfrujących. Artykuł porusza kwestie zmian organizacyjnych wprowadzonych na potrzebę walki z COVID-19, nowych okazji dla cyberprzestępców, a co za tym idzie nowych wyzwań w dziedzinie ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami, głównie wskazując na znaczenie świadomości użytkowników końcowych w bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z narzędzi technologicznych.
 
REFERENCES (9)
1.
Colonial Pipeline forked over $4.4M to end cyberattack – but is paying a ransom ever the ethical thing to do?, https://theconversation.com/co... [dostęp: 10.09.2021].
 
2.
COVID-19 – China, https://www.who.int/emergencie... [dostęp: 17.08.2021].
 
3.
Dziwisz D., Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną, http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/d... [dostęp: 10.09.2021].
 
4.
Gruenwald H., Parcel Delivery Services boom during Covid-19, Norman, OK 2020.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
Nabe C., Impact of COVID-19 on Cybersecurity, https://www2.deloitte.com/ch/e... [dostęp: 10.09.2021].
 
9.
Ważna M., W aptekach brak maseczek. „Służą przede wszystkim do ochrony osób zakażonych”, https://www.medonet.pl/koronaw... [dostęp: 15.09.2021].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top