EN PL
Administrative and legal obligations of the auditee in connection with the performance of an audit task in local government units
 
 
More details
Hide details
1
Assoc. Prof. , PhD, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):191-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article concerns internal auditing, which is an active tool supporting the head of the unit of the public finance sector in fulfilling their duties. In connection with the implementation of assurance tasks, there are legal obligations of the auditee to cooperate with the internal auditor, necessary for the proper course of such activities. Transfer of information about the planned implementation of the assurance task begins the process of preparation by the audited unit of all documentation and transmission of various information, closely related to the task in question.
 
REFERENCES (9)
1.
Bojdak P., Audyt wewnętrzny jako metoda usprawnienia działalności firmy, „Journal of Modern Management Process” 2016, no. 1.
 
2.
Emerling I., Rola audytu w zarządzaniu jednostką – aspekt praktyczny, „Studia Ekonomiczne” 2015, no. 240.
 
3.
Hudzik K., Obowiązki audytowanego w związku z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania zapewniającego, „Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Publicznego”2021, no. 14.
 
4.
Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, ed. H. Grocholski, vol. 1, Warszawa 2004.
 
5.
Skoczylas A., Nowak W.A., Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, vol. 63.
 
6.
Sołtyk P., Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne, „Finanse Komunalne” 2007, no. 11.
 
7.
Wawer-Bernat J., Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, no. 3.
 
8.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe – regulacje krajowe, Warszawa 2007.
 
9.
Wszelaki A., Zasady i efekty audytu wewnętrznego w administracji publicznej na przykładzie Starostwa Powiatowego A, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, no. 2.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top