EN PL
Gotowi – do startu – start? Przyczynek do dyskusji nad gotowością jednostek samorządu terytorialnego do zapewniania cyberbezpieczeństwa
 
More details
Hide details
1
Dr, Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):202-219
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (12)
1.
Belaz A., Zsolt S., The human firewall – the human side of cybersecurity, 2020, https://www.researchgate.net/p... [dostęp: 2.02.2022].
 
2.
Cyberprzestępcy żądają okupu za odszyfrowanie serwerów małopolskiego urzędu marszałkowskiego, https://samorzad.pap.pl/katego... [dostęp: 20.01.2022].
 
3.
Podział administracyjny Polski, https://stat.gov.pl/statystyka... [dostęp: 1.02.2022].
 
4.
Surażyńska J., Haker zaszyfrował dane. Teraz żąda okupu od gminy. Mieszkańcy są pełni obaw, https://koscierzyna.naszemiast... [dostęp: 20.01.2022].
 
5.
System rejestrów państwowych – bezpieczeństwo, funkcjonowanie i użyteczność, Warszawa 2016.
 
6.
Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.
 
7.
Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu, Warszawa 2014.
 
8.
Wdrożenie przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego regulacji dotyczących ochrony danych osobowych nr I/19/003, Warszawa 2019.
 
9.
Wyciekły dane z systemu budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Miasto wcześniej zaprzeczało, https://cyberdefence24.pl/cybe... [dostęp: 20.01.2022].
 
10.
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2020 r., Warszawa 2021.
 
11.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2019.
 
12.
Żeby elektronicznie znaczyło bezpiecznie. NIK o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, https://www.nik.gov.pl/aktualn... [dostęp: 20.01.2022].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top