EN PL
Bezpieczeństwo energetyczne państwa w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie Republiki Finlandii
 
More details
Hide details
1
Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):175-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pandemia Covid-19 ujawniła wiele niedociągnięć w funkcjonowaniu państw w obliczu kryzysów. Okazało się, że większość rządów niewystarczająco dba o rezerwy strategiczne i w zbyt dużym stopniu jest uzależniona od zewnętrznych źródeł surowców (w tym energetycznych) i produktów. Kilkadziesiąt lat bez poważnych zagrożeń spowodowało uśpienie czujności większości państw europejskich. Jednakże na tle pozostałych wyróżnia się Finlandia, która nauczona doświadczeniami historycznymi, starała się być przygotowana na nagłe i niespodziewane zmiany sytuacji międzynarodowej. Bez względu na sprawujących władzę rząd Finlandii od zakończenia II wojny światowej utrzymuje rezerwy strategiczne. Jako pierwsze państwo w Europie ma ona zamiar zupełnie odejść od energetyki węglowej i stać się pod względem energetycznym samowystarczająca. Ponieważ państwo to dąży do tych celów już od końca XX wieku, więc obecnie jest w dużym stopniu przygotowane na zjawiska takie, jak pandemia.
 
REFERENCES (18)
1.
Czerniewicz K., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia, zadania, https://oaspl.org/2015/09/18/b....
 
2.
Cziomer E., Lasoń M., Podstawowe pojęcia i zakres bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008.
 
3.
Dresselhaus M.S., Thomas I.L., Alternative energy technologies, „Nature” 2001, nr 414.
 
4.
Erksson P., Finland saboterar den europeiska energiunionen, „NyTeknik”, http://www.nyteknik.se/opinion....
 
5.
Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
6.
Libermann R., Finnish nuclear waste may rest in peace, https://finland.fi/life-societ....
 
7.
Luotsi L., Renewable Energy and Energy-efficiency, http://luotsi.lappi.fi/renewab....
 
8.
Milne R., Finland raises its bet on nuclear power. Group behind planned reactor aims to avoid problems that have dogged previous atomic projects, „Financial Times”, https://www.ft.com/content/909....
 
9.
Morozov V., Energy Dialogue and the Future of Russia: Politics and Economics in Struggle for Europe, [w:] The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security, red. P. Aalto, New York 2016.
 
10.
Norwisz J., Musielak T., Boryczko B., Odnawialne źródła energii – polskie definicje i standardy, „Rynek Energii” 2006, nr 1.
 
11.
Ölz S., Sims R., Krchner N., Contribution of renewables to energy security, Paris 2007.
 
12.
Parra F., Oil Politics: A modern history of Petroleum, New York 2004.
 
13.
Piziak-Rapacz A., Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym Polski a ekologia, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2013, nr 1.
 
14.
Puka L., Więcej niż bezpieczeństwo dostaw. Polityka energetyczna Finlandii – wnioski dla Polski, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2011, nr 116.
 
15.
Rusi A., European Energy Security, http://pmdf.vdu.lt/en/a-rusi-e....
 
16.
Ruszel M., Analiza wybranych nieformalnych sposobów wpływania na politykę energetyczną UE – na przykładzie Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 35.
 
17.
Teivanen A., Report: Fennovoima’s nuclear power project could undermine soveregnty of Finland, „Helsinki Times”, http://www.helsinkitimes.fi/fi....
 
18.
Tiilikainen K., Tillväxtmöjligheter inom miljöteknologi, https://svenska.yle.fi/artikel....
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top