EN PL
School Education and Public-Awareness Campaigns in the Sphere of Counteracting Cyberviolence
 
More details
Hide details
1
Professor at UKW, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):143-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper focuses on an important element of human safety, as it describes cyberspace as an environment in which information is exchanged via the web and computer systems. In addition to its positive aspects, cyberspace also generates a variety of threats, such as cyber crises and cyber conflicts, cyberviolence, cyber protests, and cyber demonstrations, also including the risk of causing a cyber war – hence the counteracting of cyberviolence, through, inter alia, school education and public-awareness campaigns. This paper discusses the significance of educational capabilities in the sphere of counteracting cyberviolence, and the characteristics of selected campaigns addressing the issue of violence.
 
REFERENCES (12)
1.
Budzeń H., Media jako czynnik kształtowania osobowości [w:] Komunikacja w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012.
 
2.
Choroś D., Edukacja medialna a cyberprzestrzeń [w:] Cyberświat – możliwości i zagrożenia, red. A. Andrzejewska J. Bednarek, Warszawa 2009.
 
3.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
4.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.
 
5.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
 
6.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.
 
7.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
8.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
9.
Kowalski R.M., Limber S.P., Agatson P.W., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 2010.
 
10.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
11.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
12.
Pieczywok A., The use of selected social concepts and educational programmes in counteracting cyberspace threats, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top