EN PL
Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z epidemią wirusa SARS- CoV-2 oraz COVID-19
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):61-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Epidemia COVID-19 zmusiła wiele instytucji do przeorganizowania sposobu działania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazło się wśród tych instytucji, którym przyszło zmagać się z problemami. Działania podejmowane przez ten organ należy uznać za wielotorowe. Na tle podjętych działań wyróżnić należy te, które świadczą o tym, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zapomniało o bezpieczeństwie polskich uczelni wyższych. Artykuł poświęcono przeanalizowaniu powyższych działań. Działania podjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy uznać za godne naśladowania. Można stwierdzić, że wszystkie omówione w niniejszej publikacji potwierdzają, że powstrzymanie chaosu i zapewnienie skutecznych narzędzi umożliwiających rektorom uczelni wprowadzenie rozwiązań praktycznych powiodło się dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy podkreślić, że podjęło się ono opracowania regulacji stanowiących uniwersalną podstawę do zagwarantowania funkcjonowania uczelni wyższych. W swoich działaniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zapomniało o studentach, doktorantach oraz pracownikach tworzących społeczność akademicką. Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny w przyszłości stanowić punkt wyjścia do debat naukowych na temat rozwiązań praktycznych wprowadzonych na poszczególnych i wybranych uczelniach wyższych w Polsce.
 
REFERENCES (13)
1.
Bachulska A., „Dyplomacja maseczek”. Implikacje dyplomatycznej ofensywy Pekinu w dobie pandemii COVID-19, https://www.wojsko-polskie.pl/....
 
2.
Budzanowska A., List do rektorów, www.gov.pl/web/nauka/list-do-rektorow.
 
3.
Izdebski H., Tarcza wydłuża terminy i zmienia zasady oceny dorobku naukowego, Prawo.pl.
 
4.
Kucharski D., Czy współrealizator studiów podyplomowych może zorganizować zajęcia praktyczne.
 
5.
na studiach podyplomowych mając na uwadze obostrzenia związane z COVID-19, LEX 1496260.
 
6.
Szybalski M., Zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, indywidualne środki ochrony przed zakażeniami i zasady ich wykorzystania, „Biuletyn Akademii Sztuki Wojennej” 2020, nr 1.
 
7.
Bachulska A., „Dyplomacja maseczek”. Implikacje dyplomatycznej ofensywy Pekinu w dobie pandemii.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 511.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 528.
 
11.
Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 85, z późn. zm.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 643.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 741.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top