EN PL
W kwestii potrzeby zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w obliczu sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Prawnych, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Cybersecurity and Law 2020;3(1):39-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty bez wątpienia wymaga zmian, które powinny być wprowadzone niezwłocznie. Na potrzebę tę wskazują liczne środowiska, nie tylko medyczne. Leczenie osób, które zachorowały na COVID-19, wymaga specjalistów, a tych już od jakiegoś czasu zaczyna brakować. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, traktowana jako odpowiedź na zaistniałe zagrożenia wynikające z pandemii, nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Odniesienie się do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz teleporad udzielanych przez lekarzy jest niewystarczające
 
REFERENCES (2)
1.
Ristanovic E. i in., Smallpox as an actual biothreat: lessons learned from its outbreak in ex-Yugoslavia in 1972, „Annali dell’Istituto Superiore Di Sanita” 2016, nr 52(4).
 
2.
Sasse J., Gelderblom H.R., Lessons learnt from the German smallpox outbreaks after World War II, „Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz” 2015, nr 58(7).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top