EN PL
Akademia Sztuki Wojennej w 2019 roku rozpoczęła wydawanie nowego czasopisma naukowego, tematycznie związanego z cyberbezpieczeństwem. Półrocznik „Cybersecurity and Law” (ISSN 2658-1493) stanowi forum do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat problematyki szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa jako obszaru związanego z działaniami zbrojnymi, zagrożeniami cybernetycznymi oraz zdolnością do obrony przed nimi, a także działaniami formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów prywatnych.
Current issue
1/2023 vol. 9
 
 
ISSN:2658-1493